… w  procesie projektowania badań, ich realizacji i wnioskowania, dbamy o wszystkie, nawet najdrobniejsze szczegóły.

 

1. KOMUNIKACJA

Zapewniamy naszym Klientom doskonałą komunikację zarówno przed rozpoczęciem współpracy, w trakcie tworzenia projektu, jak też na etapie jego realizacji. Z naszymi Klientami jesteśmy w stałym kontakcie i regularnie raportujemy o stanie prac.

Na każdy kontakt ze strony Klienta odpowiadamy najpóźniej w ciągu 24 godzin.

2. SIEĆ ANKIETERSKA

Starannie prowadzimy rekrutację nowych ankieterów – każdy z ankieterów z nami współpracujących przechodzi dwustopniowe przeszkolenie obejmujące zajęcia merytoryczne jak i kilkudniową praktykę w terenie pod okiem koordynatora regionalnego. Początkujący ankieter angażowany jest do prostych projektów pozwalających mu stopniowo zapoznawać się ze specyfiką pracy ankieterskiej. Pozwala to na wyselekcjonowanie grupy doświadczonych ankieterów pracujących przy projektach szczególnie trudnych i wymagających dużego doświadczenia. Grupa ta realizuje głównie badania przy użyciu techniki CAPI wymagającej dużej rzetelności i terminowości.

Wszystkie badania podlegają 10% kontroli telefonicznej bądź terenowej. Dane o ankieterach i jakości ich pracy przechowywane są w specjalnie do tego celu dedykowanej bazie danych. Pozwala to zachować wysoki poziom naszych usług i eliminować z naszej sieci nieuczciwych ankieterów.

Każdy klient ma możliwość bezpośredniego udziału w kontroli jakości.

3. ROZWÓJ

Stale doskonalimy nasze metodologie, narzędzia i usługi. Ustawiczny rozwój gwarantuje wysoki standard naszych usług.

4. DOŚWIADCZENIE

Zapewniamy wiedzę i przeszło siedemnastoletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów badawczych. Wszyscy pracownicy to osoby z wieloletnim doświadczeniem w badaniach, ich koordynacji, realizacji, analizie danych i wnioskowaniu.

5. POUFNOŚĆ

Szanujemy wszelkie przekazywane nam przez partnerów biznesowych informacje poufne – zarówno komercyjne, biznesowe, jak i prywatne.

Działamy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w maksymalny sposób chroniąc informacje uzyskane od naszych respondentów. Firma prowadzi szeroko zakrojoną politykę ochrony danych. Swoim doświadczeniem oraz stosowanym procedurom gwarantuje ich pełne bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji badania.

W Media-torze  dbamy o to aby nasza praca dawała praktyczne REKOMENDACJE, prowadzące do sukcesów naszych Klientów. Pomagamy rozwiązywać różnorodne problemy, jakie pojawiają się w ich pracy.